ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ನಿಯಮಗಳು

ಕಂಪೆನಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1956ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅಗ್ರಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ, ಕಾರ್ಯನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.myagriguru.com (“ವೆಬ್‌ಸೈಟ್”) ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ MyAgriGuru ("ಆಪ್") ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟವರ್ಸ್, ಪಿಕೆ ಕುರ್ನೆ ಚೌಕ್, ಡಾ. ಜಿಎಂ ಭೋಸಲೆ ಮಾರ್ಗ, ವರ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ - 400 018, ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು "ಕಂಪನಿ", "ನಾವು" ಅಥವಾ "ನಮಗೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಹ್ಯವಾಗದ ಹೊರತು, ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ನಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಮತ್ತು ಸೇರಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ).

ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ, ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದಾದ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ (ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ "ಒಪ್ಪಂದ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ), ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ, ಉಪ ಡೊಮೇನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳುನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.

 1. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

  ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಹ್ಯವಾಗದ ಹೊರತು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ:

  • “ಒಪ್ಪಂದ” ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದರ್ಥ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು, ಅನುಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
  • “ಆಪ್” ಎಂದರೆ ಅದರ ಸ್ವಂತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡದ ಹೊರತು, ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ MyAgriGuru ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಎಂದರ್ಥ.
  • ಕಂಪನಿ ಎಂದರೆ “Mahindra Agri Solutions Limited” ಎಂದರ್ಥ.
  • “ಸೇವೆ” ಎಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಈಗ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಪರಿಕರಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದರ್ಥ.
  • “ಬಳಕೆದಾರ(ರು)/ನೀವು/ನಿಮ್ಮ” ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ, ಬಳಸುವ, ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಹಜ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರ್ಥ.
  • “ವೆಬ್‌ಸೈಟ್” ಎಂದರೆ, ಅದರ ಸ್ವಂತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡದ ಹೊರತು, ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ myagriguru.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಸೈಟ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಉಪ-ಡೊಮೇನ್‌ಗಳು ಎಂದರ್ಥ.
 2. ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ:
  • ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 2000 (ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ) ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2011 ರ ನಿಯಮ 3 (1) ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ (ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳು ಕಂಪನಿಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸೇವೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯು ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ಉಲ್ಲೇಖದ ಮೂಲಕ ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ, ಬ್ರೌಸಿಂಗ್, ವ್ಯವಹಾರ, ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಪಂದದ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, "ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಒಪ್ಪಂದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • तಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆ (ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸೇವೆಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ), ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾದ ಇನ್ನಾವುದೇ ಐಟಂ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯು ("ಪೂರಕ ಸೇವೆ") ನಿಮ್ಮ ಏಕಮಾತ್ರ ಅಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಪ್ ಅನ್ನು "ಇರುವಂತೆಯೇ" ಮತ್ತು "ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ" ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳು, ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಡು ಇರದೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಕಂಪನಿ, ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಮಾಲೋಚಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಲಹೆಗಾರರು, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ಏಜೆಂಟರು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ, ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ಸಮಾಲೋಚಕರು, ಏಜೆಂಟರು, ಸಲಹೆಗಾರರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಅಥವಾ ಸಮಯಸೂಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಖಾತರಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ: ಯಾವ ಬಳಕೆದಾರರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ; ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ; ವಿಷಯವು ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು; ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಳಸಬಹುದು; ಅಥವಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಕೆಲವು ಜನರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಪುಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು. ಹೇಳಲಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೇಳಲಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಖರತೆ, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಅನುಸರಣೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಸಭ್ಯತೆಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 3. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಅರ್ಹತೆ:
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಬಳಕೆಯು ಭಾರತೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾಯ್ದೆ, 1872ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಲ್ಲ ಸಹಜ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 1872ರ ಭಾರತೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ "ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥ" ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲದ ದಿವಾಳಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಬಳಸಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ನೀವು ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಬಳಸಬಾರದು. ನೀವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪಾಲಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಅಥವಾ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಅವನು/ಅವಳು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರವೂ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹೊಂದಿದೆ.
 4. ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆ
  • ಕಂಪನಿಯು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಹಿವಾಟಿನ ವೇದಿಕೆಯ ಆಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ.
  • ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ (ಲಾಭ, ಆದಾಯ, ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಳಿತಾಯ, ಡೇಟಾ, ಸದ್ಭಾವನೆ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ಸೇರಿದಂತೆ) ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರದ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಯಾವುದೇ ಪರೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳ (ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸೂಕ್ತತೆ, ನಿಖರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆ, ಸಮಯೋಚಿತತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿ ಕರಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು (ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸುವ) ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಷಯ, ಮಾಹಿತಿ, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಖಾತರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯ ಹಕ್ಕು
  • ನಾವು ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ, ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು.
  • ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು ಈ ಪುಟವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ/ಆಗಾಗ್ಗೆ/ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಕಾರಣ, ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.
 6. ನೋಂದಣಿ, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಅದು ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ಕೆಲವು ನೋಂದಣಿ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಬಳಕೆಗೆ ಇರುವ ಷರತ್ತಾಗಿದೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದಂತೆ, ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೀರಿ.
  • ನಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಒದಗಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ನಿಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರು, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಭದ್ರತಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒದಗಿಸದಿರಲು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ/ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಹಂಚಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಕಂಪನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು, ತಪ್ಪಾದ, ಅಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರುವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ನೀವು ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. ಕಂಪೆನಿ, ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಏಜೆಂಟರು ಮತ್ತು ನೌಕರರು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮಂಜಸವಾದ ವಕೀಲರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು, ನಿಯಮಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿಮ್ಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದಂಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ನಷ್ಟದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಾರದು.
  • ಮಾರಾಟಗಾರರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳು/ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗಳ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ, ಹಾನಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು, ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
 7. ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಸೂಚನೆ
  • ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © 2015 ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಭಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ) (“ಕಂಪನಿ ಐಪಿಆರ್”), ಪಠ್ಯ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಚಿತ್ರಗಳು, ಲೋಗೊಗಳು, ಬಟನ್ ಐಕಾನ್‌ಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು, ಆಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳು, ವೀಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು, ಡೇಟಾ ಸಂಕಲನಗಳು, ಮೂಲ ಕೋಡ್, ರಿಪ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಡೆಮೊಗಳು, ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳು, ಇತರ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌) ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು, ಸೇವಾ ಗುರುತುಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳು, ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಏಕಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಾಲೀಕ/ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಒದಗಿಸದ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ IPR ಅನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಅಂತಹ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸದ ಹೊರತು, ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ IPRನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದಂತೆ ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು/ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅದರ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ನೀವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬಳಕೆಯು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಾರದು. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸದ ಹೊರತು, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡದ ಹೊರತು, ಸಂಕೇತಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮರುಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಕಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಅದು/ಅವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿರುವ/ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಷ್ಟು ಹೋಲುವ ಅಂತಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಬಾರದು. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಹೋಲುವ ಯಾವುದೇ ಮೇಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯೆಂದು ತೋರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು, ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು, ಸೇವಾ ಗುರುತುಗಳು, ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಒಪ್ಪಂದವು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಬಳಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ, ವಿತರಣೆ, ಮಾರ್ಪಾಡು, ವ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಾರದು, ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಾರದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು, ಮರುಪ್ರಕಟಿಸಬಾರದು, ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು, ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡಬಾರದು.
  • ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವ, ವಿಭಜಿಸುವ, ಡಿಸ್ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುವ, ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು.
  • ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನೀವು ಮುದ್ರಿಸುವುದು, ನಕಲಿಸುವುದು, ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು, ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಬಳಸುವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು, ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾಶಮಾಡಬೇಕು. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿನ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಡದ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆಯು ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ, ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಹುದು.
 8. ಶುಲ್ಕಗಳು
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶುಲ್ಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವುವು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಸರಣೆಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
 9. ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾತರಿ
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಪಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ನೀವು ಒದಗಿಸಿದ ತಪ್ಪಾದ, ಅಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 10. ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾತರಿ
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ನಿಖರವಾಗಿದೆ, ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು, ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಆದೇಶ, ಸುತ್ತೋಲೆ, ನೀತಿ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಖಾರಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಬಳಕೆದಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅದರ ಷೇರುದಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನೌಕರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಮಾಲೋಚಕರು, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ಏಜೆಂಟರು, ಸಲಹೆಗಾರರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನಷ್ಟಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಗೆ ಸರಬರಾಜು. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ, ಹಾನಿ, ಖರ್ಚು, ವೆಚ್ಚಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.
  • ಬಳಕೆದಾರರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ನಿಂದನೆ, ಅಶ್ಲೀಲ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ಮಾನಹಾನಿಕರ, ಅಶ್ಲೀಲ, ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಿಸಬಾರದು. ಕಂಪನಿಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್‌ನಿಂದ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಬಳಕೆದಾರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ.
  • ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರನು ಅವನ/ಅವಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ (“ಬಳಕೆದಾರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು”) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಬಳಕೆದಾರನು ಅದಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಬಳಕೆದಾರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ ಎಂದು ದೃಡಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ:
  • ಸಂಪೂರ್ಣ, ಸರಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದೆ.
  • ಮೋಸವಲ್ಲ.
  • ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಅಪಖ್ಯಾತಿಕರ, ಮಾನಹಾನಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಯಾವುದೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ವೇದಿಕೆ, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಾರದು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯ, ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿರಬಾರದು.
  • ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ, ನಿಂದನೀಯ, ಜನಾಂಗದ, ಜನಾಂಗೀಯ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ತಾರತಮ್ಯ, ಭೀತಿಗೊಳಿಸುವ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ, ಹಗರಣ, ಕೆರಳಿಸುವ, ಧರ್ಮನಿಂದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲಿ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು.
  • ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ, ನಾಗರಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಾರದು.
  • ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಾರದು (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್/ಮೊಬೈಲ್ ವೈರಸ್‌ಗಳು, ವರ್ಮ್‌ಗಳು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ) ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ, ನಾಶಪಡಿಸುವ, ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ, ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ, ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ, ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುವ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವಾಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು.
  • ಕಂಪನಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಐಎಸ್‌ಪಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು.
  • ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರ, ಅಪೇಕ್ಷಿಸದ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಜಾಹೀರಾತು, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ, ಸರಪಳಿ ಪತ್ರಗಳು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೇಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 'ಸ್ಪ್ಯಾಮ್' ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ.
  • ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಲ್ಲ.
  • ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ, ವಿಶೇಷವಲ್ಲದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ, ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ, ರಾಯಧನ ರಹಿತ, ಉಪ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ, ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ (ಮತ್ತು ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇತರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು)
   (i) ಬಳಕೆ, ಸಂಪಾದನೆ, ಮಾರ್ಪಾಡು, ವ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು, ಸೇವಾ ಗುರುತುಗಳು, ಘೋಷಣೆಗಳು, ಲೋಗೊಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ, ಹೋಸ್ಟ್, ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಪ್ರಸಾರ, ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕೋಡ್, ನಕಲು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮಾರಾಟ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು (ಎ) ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, (ಬಿ) ಕಂಪನಿಯ (ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸುವ) ವ್ಯವಹಾರಗಳು, (ಸಿ) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು (ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೃತಿಗಳು) ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ (ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಪ್ರಚಾರ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು;
   (ii) ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು; ಮತ್ತು
   (iii) ಸೇವೆಯ ನಿಬಂಧನೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು, ಹೆಸರುಗಳು, ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಇತರರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು. ಕಂಪನಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಪರವಾನಗಿ ಅನುದಾನವು, ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ಬಳಕೆದಾರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
  • ಅವನು/ಅವಳು ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು (ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ) ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
  • ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ (ಗಳು) ಅನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ, ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದಾದಾದ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸೇವೆಗಳ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆನಂದಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್, ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆ (ಗಳು), ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಫಿಶಿಂಗ್, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗದ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು.
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರು/ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯ, ನಿಖರತೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ವಿಷಯವು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಹ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುದಾರರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು, ದೋಷ, ಲೋಪ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ, ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.
 11. ಮುಕ್ತಾಯ
  • ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು:
  • ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಯೋಜಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ.
  • ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿನಂತಿಗಳು.
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ (ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ) ಸ್ಥಗಿತ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು.
  • ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳು.
  • ಮೋಸದ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ.
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿರುವುದು.
  • ಬಳಕೆದಾರ ಖಾತೆಯ ಮುಕ್ತಾಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
  • ಸೇವೆಯೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು.
  • ಬಳಕೆದಾರರ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ, ಫೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ (ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ) ವಿಷಯವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದು.
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು.
  • ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮುಕ್ತಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಖಾತೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವತಃ ಮುಕ್ತಾಯದಿಂದ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಅವುಗಳು, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತರಿ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಆದರೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಮುಕ್ತಾಯದಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
  • ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ/ಅಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ (ಎ) ಔಪಚಾರಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, (ಬಿ) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವುದು, (ಸಿ) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಮಿತಿ, (ಡಿ) ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಯಾವುದೇ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವುದು.
 12. ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು

  ನಾವು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ವಿಷಯವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ನವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.

  ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಇತರ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾನರ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಸೈಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

  ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಿ

  ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವಿಷಯ, ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಿಖರತೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ, ಸೂಕ್ತತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್‌ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ, ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಹೈಪರ್ಲಿಂಕ್‌ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮೋದನೆ, ಖಾತರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

 13. ಭದ್ರತೆ

  ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಗಳು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ಹಾನಿಗಳು, ತೀರ್ಪುಗಳು, ತೀರ್ಮಾನಗಳು, ನಷ್ಟಗಳು, ಖರ್ಚುಗಳು ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಸಮಂಜಸವಾದ ಅಟಾರ್ನಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರನ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಅಥವಾ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡ, ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು, ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ, ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿ, ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಘಟಕದ ಇತರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಆದರೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಪನಿ, ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪರವಾನಗಿದಾರರು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನೌಕರರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಏಜೆಂಟರು, ಪರವಾನಗಿದಾರರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ಹಾನಿಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು, ನಷ್ಟಭರ್ತಿಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.

 14. ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ, ಆಡಳಿತ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ

  ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ: ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ, ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸಿಂಧುತ್ವ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ (“ಎಂಸಿಐಎ ನಿಯಮಗಳು”)ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಷರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನ ಮುಂಬೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರಬೇಕು.

  ಆಡಳಿತ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ: ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು (ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲದ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

 15. ಫೋರ್ಸ್ ಮಜೂರ್

  ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಭಾಗದ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಫೋರ್ಸ್ ಮಜೂರ್ ಈವೆಂಟ್‌ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಭರಿಸಿದ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ, ಹಾನಿ, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಣೆ: "ಫೋರ್ಸ್ ಮಜೂರ್ ಈವೆಂಟ್" ಎಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸಮಂಜಸವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಲಭ್ಯತೆ, ವಿಧ್ವಂಸಕ, ಬೆಂಕಿ, ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕಂಪ, ಸ್ಫೋಟ, ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಗದ್ದಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಷ್ಕರಗಳು, ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸ್ಥಗಿತ, ಗಲಭೆಗಳು, ದಂಗೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಸ್ಥಗಿತ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು, ಅಥವಾ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಆಚೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ.

 16. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಬಂಧನೆ
  • ಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ

   ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಪದ ಅಥವಾ ಷರತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮನ್ನಾವನ್ನು ಅಂತಹ ಪದ ಅಥವಾ ಷರತ್ತಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿದ ಮನ್ನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪದ ಅಥವಾ ಷರತ್ತಿನ ಮನ್ನಾ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಫಲ್ಯ ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಯು ಅಂತಹ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಯ ಮನ್ನಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

   ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮರ್ಥ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮಾನ್ಯ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಯಮಗಳ ಉಳಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಬಳಕೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.

  • ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದ

   ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌/ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಎರಡೂ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು, ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತರಿ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ.

  • ಭೌಗೋಳಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು

   ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಮಾಲೀಕರು ಭಾರತ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

  • ಇ-ಮೇಲ್ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್

   ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲರ್‌ಗಳು/ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು:-

   1. ಬಳಕೆದಾರರು 'ನೋಂದಣಿ' ಪುಟದಿಂದ ನೋಂದಾಯಿಸಿದಾಗ: ಬಳಕೆದಾರರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್ ಹೆಡರ್‌ನಲ್ಲಿನ 'ರಿಜಿಸ್ಟರ್' ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ/ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
   2. ’ಅತಿಥಿ ಚೆಕ್ಔಟ್' ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದಾಗ: जಬಳಕೆದಾರರು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನೋಂದಾಯಿಸದ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ/ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಮೇಲ್/ಸಂದೇಶ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
   3. ಬಳಕೆದಾರರು ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಂದ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಾಗ, ಆದರೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದಾಗ: ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಗೆ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ/ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರರು ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಗಾಗಿ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
   4. ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಥಿರ ಡಿಐವಿಯಿಂದ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಾಗ, ಆದರೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದಾಗ: ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ/ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಗೆ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಗಾಗಿ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
   5. 'ನನ್ನ ಖಾತೆ'ಯಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಮರು ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುವುದು: ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು 'ನನ್ನ ಖಾತೆ'ಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್-ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮೇಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
   6. ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲರ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ನಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುವುದು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲದ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ/ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲರ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲರ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆದಾರರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.

   ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲರ್‌ಗಳು/ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳು/ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಅನ್-ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ -

   1. ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲರ್‌ನಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನ್-ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುವುದು: ಪ್ರತಿ ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲರ್‌ಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆದಾರರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ ಅನ್-ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನ್-ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
   2. 'ನನ್ನ ಖಾತೆ'ಯಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನ್-ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುವುದು: ಇದು 'ನನ್ನ ಖಾತೆ'ಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಇಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನ್-ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
  • ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಧಿಕಾರಿ

   ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

   ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ದೂರುಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀವು [email protected] ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

   ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಆಪ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

   ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ.